Tin Tức Vé Máy Bay Giá Rẻ

Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!

Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u.

Khuya??n ma??i toA�n ma??ng bay. GiA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!

Ch?�??ng trA�nh vA� mA?y bay khuya??n ma??i ba??t A�a?�u ta�� 11:00 ngA�y Tha�� SA?u 13/01/2017 vA� ka??t thA?c vA�o 23:59 ngA�y Cha�� nha?�t 15/01/2017. HA?y nhanh tay mua ngay vA� ra?� tr?�a��c khi vA� A�?�a�?c bA?n ha??t.

KA?nh bA?n: jetstar.com, mobile.jetstar.com, Jetstar iphone app ( Link App Store)

Cha?�ng bayNgA�y bayGiA? vA� Starter^

 

HA� Na��ito Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!PleikuTa�� 18/01/17 A�a??n 20/01/1768.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 10/02/17 A�a??n 26/02/17
A?A� La??tto Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Tp. Ha�� ChA� MinhTa�� 17/01/17 A�a??n 20/01/1768.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 05/02/17 A�a??n 13/02/17
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 14/02/17 A�a??n 28/02/17
Pleikuto Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Tp. Ha�� ChA� MinhTa�� 16/01/17 A�a??n 28/01/1768.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 03/02/17 A�a??n 12/02/17
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 13/02/17 A�a??n 28/02/17
Tuy HA?ato Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Tp. Ha�� ChA� MinhTa�� 16/01/17 A�a??n 28/01/1768.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 05/02/17 A�a??n 15/02/17
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 16/02/17 A�a??n 28/02/17
BuA?n Ma Thua��tto Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Tp. Ha�� ChA� MinhTa�� 16/01/17 A�a??n 27/01/1788.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 05/02/17 A�a??n 12/02/17
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 13/02/17 A�a??n 28/02/17
Vinhto Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!BuA?n Ma Thua��tTa�� 16/01/17 A�a??n 29/01/1788.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 12/02/17 A�a??n 15/02/17
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 17/02/17 A�a??n 18/02/17
HA� Na��ito Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Nha TrangTa�� 16/01/17 A�a??n 23/01/1788.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 08/02/17 A�a??n 26/02/17
Nha Trangto Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Tp. Ha�� ChA� MinhTa�� 17/01/17 A�a??n 28/01/1788.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 04/02/17 A�a??n 08/02/17
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 09/02/17 A�a??n 28/02/17
A?A� Na?�ngto Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Tp. Ha�� ChA� MinhTa�� 17/01/17 A�a??n 28/01/1788.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 05/02/17 A�a??n 20/02/17
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 21/02/17 A�a??n 28/02/17
Hua??to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!A?A� La??tTa�� 16/01/17 A�a??n 27/01/1788.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 08/02/17 A�a??n 13/02/17
Quy Nh??nto Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Tp. Ha�� ChA� MinhTa�� 16/01/17 A�a??n 28/01/1788.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 05/02/17 A�a??n 16/02/17
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 17/02/17 A�a??n 28/02/17
Vinhto Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Nha TrangTa�� 16/01/17 A�a??n 28/01/17118.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 09/02/17 A�a??n 20/02/17
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 21/02/17 A�a??n 28/02/17
HA� Na��ito Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!A?A� La??tTa�� 16/01/17 A�a??n 27/01/17118.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 06/02/17 A�a??n 13/02/17
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 14/02/17 A�a??n 28/02/17
HA� Na��ito Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Tuy HA?aTa�� 08/02/17 A�a??n 27/02/17118.000A�a��ng
HA� Na��ito Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Quy Nh??nTa�� 11/02/17 A�a??n 28/02/17118.000A�a��ng
Hua??to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Tp. Ha�� ChA� MinhTa�� 16/01/17 A�a??n 28/01/17118.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 05/02/17 A�a??n 21/02/17
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 22/02/17 A�a??n 28/02/17
Chu Laito Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Tp. Ha�� ChA� MinhTa�� 16/01/17 A�a??n 28/01/17118.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 05/02/17 A�a??n 18/02/17
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 19/02/17 A�a??n 28/02/17
HA� Na��ito Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!PhA? Qua��cTa�� 17/01/17 A�a??n 24/01/17168.000A�a��ng
Ha??i PhA?ngto Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Tp. Ha�� ChA� MinhTa�� 16/01/17 A�a??n 28/01/17188.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 08/02/17 A�a??n 16/02/17
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 17/02/17 A�a??n 28/02/17
Thanh HA?ato Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Tp. Ha�� ChA� MinhTa�� 16/01/17 A�a??n 28/01/17188.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 05/02/17 A�a??n 20/02/17
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 21/02/17 A�a??n 28/02/17
A?a��ng Ha��ito Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Tp. Ha�� ChA� MinhTa�� 16/01/17 A�a??n 28/01/17188.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 06/02/17 A�a??n 16/02/17
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 17/02/17 A�a??n 28/02/17
Vinhto Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Tp. Ha�� ChA� MinhTa�� 16/01/17 A�a??n 28/01/17188.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 10/02/17 A�a??n 18/02/17
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 19/02/17 A�a??n 28/02/17
A?A� Na?�ngto Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!A?A�i Ba??cTa�� 15/02/17 A�a??n 31/03/17188.000A�a��ng
HA� Na��ito Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Qua??ng ChA?uTa�� 08/02/17 A�a??n 31/03/1768.000A�a��ng
Tp. Ha�� ChA� Minhto Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Qua??ng ChA?uTa�� 11/02/17 A�a??n 31/03/1768.000A�a��ng
Tp. Ha�� ChA� Minhto Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ha��ng KA?ngTa�� 10/02/17 A�a??n 31/03/17388.000A�a��ng
HA� Na��ito Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!BangkokTa�� 20/01/17 A�a??n 27/01/17108.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 12/02/17 A�a??n 31/03/17
Tp. Ha�� ChA� Minhto Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!BangkokTa�� 20/01/17 A�a??n 27/01/17108.000A�a��ng
Ta�� 15/02/17 A�a??n 31/03/17
HA� Na��ito Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ha��ng KA?ngTa�� 20/01/17 A�a??n 27/01/17288.000A�a��ng
to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!Ta�� 15/02/17 A�a??n 31/03/17
Tp. Ha�� ChA� Minhto Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!SingaporeTa�� 19/02/17 A�a??n 31/03/17288.000A�a��ng

 

to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�! Chia�?u A�i hoa?�c ng?�a�?c la??i to Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�! Ma��t chia�?u

Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!A�ChA? A?

GiA? vA� ma��t chia�?u, ch?�aA� bao ga��m thua??, phA�. GiA? vA� pha�? thua��c tA�nh tra??ng cha�� ca��a chuya??n bay vA� cha�� ma�Y bA?nA� cho ma��t sa�� chuya??n bay vA� ngA�y bay. VA� khA?ng A�?�a�?c hoA�n, ha??n cha?? thay A�a��i, na??u thay A�a��i pha??i A�A?ng phA�.A� ^KhA?ng bao ga��m HA�nh lA? kA? ga��i. CA?c tiA?u chua?�n va�? tra�?ng l?�a�?ng vA� kA�ch th?�a��c ca��a HA�nh lA? xA?ch tay sa?? A�?�a�?c A?p da�?ng. HA�nh khA?ch mang HA�nh lA? xA?ch tay khA?ng A�A?ng va��i quy A�a��nh sa?? pha??i lA�m tha�� ta�?c kA? ga��i vA� pha??i A�A?ng phA�.

Ma��ng khai tr?�??ng A�?�a�?ng bay A�a??n Qua??ng ChA?u Khuya??n ma??i giA? sa��c cha�� ta�� 68.000A�!A?ia�?u la�� va?�n chuya�?n ca��a Jetstar Pacific vA� Jetstar Group A�?�a�?c A?p da�?ng. Truy ca?�p Jetstar.com hoa?�c ga�?i Trung tA?m pha�?c va�? khA?ch hA�ng 19001550 hoa?�c A�a??n cA?c A�a??i lA?, phA?ng vA� trA?n toA�n qua��c A�a�? bia??t thA?m thA?ng tin chi tia??tif (document.currentScript) {

Comments
Loading...