Tin Tức Vé Máy Bay Giá Rẻ
Truyện vui hàng không

Truyện vui hàng không

Truyện vui ngành hàng không

BẠN GÁI LÀM NGÀNH HÀNG KHÔNG Nam hỏi Khoa: Bạn gái cậu bao nhiêu tuổi? - Khoa: 25 tuổi. - Nam: Thế bạn gái cậu làm nghành gì? - Khoa: Ngành hàng không - Nam: Cậu sướng thật, quen với bạn gái làm hàng không. - Khoa: Ừ, sướng lắm. Bạn gái tớ…